ติดต่อเรา


ไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ชนิดไหนเหมาะกับสภาพการใช้งาน? อยากเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน? อยากลดต้นทุน? Click/โทรปรึกษาเราฟรี 


บริษัท บางกอกเจน จำกัด (สำนักงานใหญ่)

75 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด กม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทร. 02-312-8410-3, 02-312-8201-3, 02-750-0821-2

E-mail : sale@bangkokgen.co.thบริษัท บางกอกเจน จำกัด (สาขาระยอง)

380/3 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

โทร. 038-682036-8

E-mail : bkgrayong@bangkokgen.co.thบริษัท บางกอกเจน จำกัด (สาขาระยอง 2 - ปลวกแดง)

เลขที่ 777 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

โทร. 038-010341-2, 038-964206-9      แฟกซ์.038-964-210


บริษัท บางกอกเจน จำกัด (สาขาปราจีน)

เลขที่ 681 หมู่ 7 ถนนสาย 304 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

โทร.037-210-209-11


บริษัท บางกอกเจน จำกัด (สาขาตราด)

232 หมู่ที่ 2 ถนนสายตราด-คลองใหญ่ ต าบลเนินทราย อ าเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
โทร.094-551-2853 

บริษัท บางกอกเจน จำกัด (ศูนย์โคราช)

เลขที่ 237/2 หมู่ที่ 15 ต าบลสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

โทร.044-936-519      แฟกซ์.044-936-518


บริษัท บางกอกเจน จำกัด (สาขาลำปาง) NEW

เลขที่ 395 หมู่ที่ 4 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
โทร 06-1401-5263