เครื่องอัดลม เมอเตอร์ปั๊มลม ช่าเครื่องอัดลม ราคาเครื่องอัดลม airman denyo กรุงเทพ ระยอง โคราช ปราจีณ เดนโย่ แอร์แมน pds dis 


ไม่แน่ใจว่าท่านกำลังหาสิ่งใดอยู่ติดต่อเรา คลิก! หรือโทร 02-312-8410-3

 

AIRMAN PDS185S
Free air delivery 5.2 m³/min  
Rated operating pressure 7 kgf/cm²

AIRMAN PDS390S
Free air delivery 11.0 m³/min  
Rated operating pressure 7.1 kgf/cm²

AIRMAN PDS655S
Free air delivery 18.5 m³/min  
Rated operating pressure 7.1 kgf/cm²

AIRMAN PDS750S
Free air delivery 21.2 m³/min  
Rated operating pressure 7.1 kgf/cm²

 

AIRMAN PDSF530S
Free air delivery 15.0 m³/min  
Rated operating pressure 10.7 kgf/cm²

AIRMAN PDSF750S
Free air delivery 21.2 m³/min  
Rated operating pressure 10.5 kgf/cm²

AIRMAN PDSF920S
Free air delivery 26 m³/min  
Rated operating pressure 10.5 kgf/cm²

AIRMAN PDSG750S
Free air delivery 21.2 m³/min  
Rated operating pressure 13 kgf/cm²

 

DENYO DIS-390ES
Free air delivery 11.0 m³/min  
Rated operating pressure 102 psi

DENYO DIS-600ESH
Free air delivery 17.0 m³/min  
Rated operating pressure 150 psi

DENYO DIS-685ESS
Free air delivery 19.4 m³/min  
Rated operating pressure 100 psi