การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตามระยะเวลาที่เหมาะสม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผ่านการทำงานมาอย่างหนักหน่วง บางครั้งก็จะหยุดการทำงานเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อเครื่องใหม่โดยไม่จำเป็น

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ผ่านการทำงานมาอย่างหนักหน่วง บางครั้งก็จะหยุดการทำงานเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรามีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เปลี่ยนอะไหล่ตามอายุการใช้งาน ก็สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือซื้อเครื่องใหม่โดยไม่จำเป็น
การตรวจเช็ค/บำรุงรักษาด้วยตนเองทุกครั้งที่ใช้งาน เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องปั่นไฟ
1. ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ
2. ตรวจเช็คสายพาน
3. ตรวจเช็คท่อยางหม้อน้ำ
4. ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง
5. ตรวจเช็คน้ำกลั่นในหม้อแบตเตอรี่
แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าเครื่องที่ใช้อยู่ผิดปกติสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของBangkokgen เพราะมีเจ้าหน้าที่พร้อมserviceตลอดเวลา

 3EBA152C-A873-480F-9794-8F78502D12A6.png

ระยะเวลาการตรวจเช็คอะไหล่ 250-300ชม. เช่นแบตเตอรี่ ไส้กรองโซล่า ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองอากาศ

ตรวจเช็คทุก1000ชม.ต้อง เปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำ และระบบในเครื่องยนต์ ระบบดีเซล สายพาน

9D257569-3F27-4F69-BF0B-FF46B92105C8.png

1EE97187-88A9-4E86-9EB1-7736C9CA9F59.png

DA348E4B-99FF-4583-AFF5-58D4EC4621D2.png

4492FC42-9824-4A9D-8F86-B65E0BE59DEB.png

5DE1266B-EDAF-4DA5-89DA-E694E86F53FA.png