เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน

ถ้าหากเกิดกรณีไฟฟ้าดับอย่างกะทันหัน โรงงานอุตสาหกรรม จะได้รับผลกระทบอยู่แล้ว เพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมเป็นจำนวนมาก ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีความไวต่อความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าที่ได้รับเข้ามาสูงมากแต่จะเกิดความเสียหายมากหรือน้อย ในกระบวนการผลิต ขึ้นอยู่กับขนาดโรงงานและการลงทุนเรื่องระบบไฟฟ้าสำรอง หรือ "เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน (mobile generator)ของแต่ละโรงงานด้วย สนใจสเปคและราคาคลิกเลย

Untitled85_20200327154019.png

ถ้าไฟตกชั่วคราว ทำให้เกิดการหยุดชะงักของการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมบางส่วนชำรุดเสียหายได้นอกจากนี้ยังลดประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอายุการใช้งานสั้นลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอเตอร์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

แต่ถ้าไฟดับ จะทำให้เครื่องจักรอุปกรณ์หยุดชะงัก สินค้าในกระบวนการผลิตอาจเสียหาย

ปัญหานี้อาจจะแก้ไขยากตรงที่บางทีเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่ทราบว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และนานแค่ไหน โดยปกติจะทำการติดตั้ง"เครื่องปั่นไฟ"เพื่อสำรองไฟกรณีไฟฟ้าดับ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาที่โรงงานต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในการทำงานหรือเรื่องอื่นๆ แทบจะไม่เคยมีช่วงไหนเลยที่ไม่มี

สำหรับ"เครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน"นั้น เมื่อคุณมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วการลงทุนซื้อ "เครื่องปั่นไฟ" เป็นการลงทุนที่สำคัญที่สุดหากคุณสามารถทำได้ ไม่เพียงแต่คุ้มครองผลผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการเสียหายเมื่อไฟฟ้ามีปัญาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ใช้งาน