โครงการCorporate Social Responsibility โดยบางกอกเจนรวมมมือกับ SCG

บางกอกเจนสาขาระยอง 
ได้ร่วมมือกับ SCG เข้าร่วมสัมมนาโครงการ 
" Olefins Go Green Together 2019 " หรืออุตสาหกรรมสีเขียว นั่นเอง 
ในนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

61372075_1226820897495668_8808990972206645248_n.jpg

61310007_1226821137495644_1219988149078327296_n.jpg

61709524_1226821170828974_1880439795763642368_n.jpg61510643_1226830784161346_7002653063244677120_n.jpg61247972_1226820970828994_7298505881065357312_n.jpg