3วิธีลับ..การเลือกรถกระเช้าอย่างไรให้มีประสิทธีภาพ?

รถกระเช้า คือ รถที่สามารถพาคนขึ้นไปยังที่สูงๆ ได้ด้วยระบบที่มีความปลอดภัย แทนจุดที่นั่งร้านไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นรถที่เคลื่อนที่ได้ มีความรวดเร็ว ประหยัดเวลา ซึ่งในปัจจุบันมีหลากหลายประเภทแล้วแต่ความต้องการในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด โดยสามารถแบ่งประเภทได้แก่ รถกระเช้าขากรรไกร บูมลิฟท์ บูมพับ บูมตรง รถกระเช้าส่วนบุคคล รถกระเช้าเสาตรง และ Stock picker

โดยรถกระเช้านั้นเป็นรถประเภทหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้านที่แตกต่างกันไป บางกอกเจนจึงมีบริการให้คำปรึกษาฟรีและนอกจากการขายแล้วนั้น เรายังมีบริการให้เช่าพร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ในการควบคุมรถกระเช้าและบูมลิฟท์แต่ละชนิดอีกด้วย คลิกเลย

เช่ารถกระเช้าและบูมลิฟท์.jpg

3วิธีสูตรสำเร็จในการเลือกรถกระเช้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

  1. เลือกให้เหมาะสมกับงานที่ทำ และประเภทของงาน

สภาพหน้างานต้องการรถกระเช้าที่ทำงานแนวราบได้ด้วย เช่น งานแวร์เฮาส์ สำหรับหยิบของและสินค้า หรือต้องการทำงานแนวดิ่ง เช่น บำรุงรักษา หลอดไฟ (รถกระเช้าบุคคลอาจไม่เหมาะกับงานประเภทแรกเนื่องจากมีระยะที่ต้องกางขาหยั่ง)

น้ำหนักโหลดที่จำเป็นต่อการทำงาน บางหน้างานมีความจำเป็นในการใช้น้ำหนักโหลดน้อย บางงานต้องใช้อุปกรณ์เยอะจึงต้องการการโหลดน้ำหนักที่รับได้เยอะ คลิกเพื่อดูข้อมูลน้ำหนักโหลด

พื้นที่บนกระเช้าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลเหมือนเรื่องน้ำหนัก จะได้มีพื้นที่ในการวางอุปกรณ์หรือบรรทุกจำนวนคนได้เยอะขึ้น คลิกเพื่อดูข้อมูลพื้นที่บนกระเช้า

และต้องเช็คความกว้างของรถกระเช้าและบูมลิฟท์ว่าสามารถเข้าระหว่างประตู, ระหว่างชั้นวางของ เพื่อทำงานได้เลย ไม่ต้องรื้อหรือย้ายของ คลิกเพื่อดูข้อมูลความกว้างกระเช้า

  1. รู้ความสูงของงาน

รถกระเช้าและบูมลิฟท์เป็นรถที่ผลิตขึ้นเพื่อรองรับการส่งคนไปทำงานบนที่สูงโดยเฉพาะ ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งการทำงานบนที่สูงก็ควรรู้ระดับความสูงของงานที่จะทำและเลือกรถกระเช้าให้เหมาะสมเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่นั้นได้ และคุ้มค่ามากที่สุด ในปัจจุบันบางกอกเจนมีรถกระเช้า และบูมลิฟท์ที่ทำงานได้สูงตั้งแต่ 4.7-43 เมตร โดยแยกเป็นประเภทได้แก่ รถกระเช้าขากรรไกร ความสูงงานตั้งแต่ 5-22 เมตร, บูมตรง ความสูงงานตั้งแต่ 14-43 เมตร, บูมพับ ความสูงงานตั้งแต่ 16-28 เมตร, รถกระเช้าเสาตรง ความสูงงานตั้งแต่ 8-11.2 เมตร, รถกระเช้าส่วนบุคคล ความสูงงานตั้งแต่ 8-14 เมตร, และStock Picker ความสูงงานตั้งแต่ 4.7-6.5 เมตร เป็นต้น

  1. เข้าใจสภาพหน้างาน

ควรเลือกประเภทของรถกระเช้าและบูมลิฟท์ที่เหมาะกับพื้นที่ของงาน ต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยสำหรับการทำงานกลางแจ้งนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในสถานที่ที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ฟ้าผ่า ลมพัดแรง พายุ ฝนตกหนัก น้ำท่วม พื้นดินยุบตัว หรือสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น สายไฟฟ้า เสาไฟ ต้นไม้ เป็นต้น หรือแม้กระทั้งการทำงานในร่ม ในอาคาร ในแวร์เฮาส์โกดัง ก็ยั้งต้องคำนึงถึงสิ่งกีดขวาง เช่น เพดาน เสา คาน โคมไฟ เป็นต้น ทั้งนี้รถกระเช้าของบางกอกเจนมีระบบเซฟตี้ที่ดีที่สุดสามารถป้องการการเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งกีดขวางได้ และล้อของรถกระเช้าและบูมลิฟท์ยังเป็นแบบสะเทือนน้ำสะเทือนบนทำให้สามารถใช้งานบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือน้ำขังได้อีกด้วย